Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Multicast communication in wireless sensor networks with the use of uncontrolled mobile relay node

Authors

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Komunikacja rozgałęźna w bezprzewodowych sieciach sensorowych z wykorzystaniem niezależnego mobilnego węzła przekaźnikowego

Language

english

Keywords
EN
  • wireless sensor network
  • multicast
  • routing
PL
  • bezprzewodowa sieć sensorowa
  • multicast
  • routing
Abstract

EN While researching wireless sensor networks one should perceive them in urban environment as heterogeneous structures composed of increasing numbers of devices of various connectivity, computation, and functional capabilities. The location of stationary and mobile nodes may be known, predicted, or random, with their momentary structure being fragmented. Network functions performed by mobile devices are an addition to their main role with their movement not being controlled by the operator of the network. Opportunistic node contacts can be used, e.g., to disseminate control messages to a group of destination nodes. Publicly available data sources are the basis of designed research environment. Network modeling was performed in four Polish cities based on open data on the location of public transportation vehicles and elements of urban infrastructure. The use of uncontrolled mobile relay enables the construction of space- and time-spanning multicast structures.

PL Badając bezprzewodowe sieci sensorowe należy postrzegać je w środowisku miejskim jako struktury heterogeniczne złożone z rosnącej liczby urządzeń o różnych możliwościach łącznościowych, obliczeniowych i funkcjonalnych. Położenie węzłów może być znane, przewidywane lub losowe, a chwilowa struktura fragmentaryczna. Funkcje sieciowe realizowane przez urządzenia mobilne są uzupełnieniem ich podstawowej roli, a ich przemieszczanie się niezależne od operatora sieci. Okazjonalne kontakty między węzłami mogą być wykorzystywane, m. in. do rozsyłania wiadomości sterujących do grupy węzłów odbiorczych. Publicznie dostępne źródła danych są podstawą zaprojektowanego środowiska badawczego. Modelowanie sieci przeprowadzono w czterech polskich miastach w oparciu o otwarte dane o położeniu pojazdów komunikacji publicznej i elementów infrastruktury miejskiej. Wykorzystanie niezależnego mobilnego przekaźnika umożliwia powstawanie rozciągniętych w przestrzeni i czasie struktur komunikacji rozgałęźnej.

Number of pages

166

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jordi Mongay Batalla

Place

Warsaw, Poland

Date

05.02.2024

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

07.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.04.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.