Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Problem kompleksowej restytucji w transporcie samochodowym szkód pojazdów uczestniczących w zdarzeniach drogowych

Authors

Promoter

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Problem of a Comprehensive Restitution in Road Transport for Damage to Vehicles Taking Part in Road Incidents

Language

polish

Keywords
PL
  • restytucja szkód
  • szkoda komunikacyjna
  • koszty naprawy
  • fraud ubezpieczeniowy
  • zderzenie pojazdów
EN
  • restitution of damage
  • traffic damage
  • repair costs
  • insurance fraud
  • vehicle collision
Abstract

PL Osiągnięcie naukowe dotyczy problemu restytucji szkód pojazdów w transporcie drogowym z wykorzystaniem komputerowych programów symulacyjnych oraz opracowania autorskiego modelu, stanowiącego propozycję procesu likwidacji szkody środków transportu drogowego z wykorzystaniem komputerowych metod kalkulacyjnych do ustalania kosztów naprawy i wycen pojazdów, pod wspólnym tytułem: „Problem kompleksowej restytucji w transporcie samochodowym szkód pojazdów uczestniczących w zdarzeniach drogowych”. Zaprezentowano sposób weryfikacji zderzeń pojazdów w szkodach komunikacyjnych oraz związaną z nimi metodykę ustalania kosztów powypadkowych w zakresie ograniczenia wypłat nienależnych odszkodowań. Przedstawiono kompleksowe podejście do funkcjonujących procedur, uporządkowano je oraz zaproponowano dodatkowe metody, zapewniające sprawniejsze likwidowanie szkód w środkach transportu w zakresie kosztów naprawy, jak i ograniczenia wyłudzeń w odszkodowaniach.

EN The academic achievement concerns the restitution of damage to vehicles in road transport with the use of computer simulation programs and a development of the author’s model as a proposal pf damage liquidation process in road transport applying computer calculation methods to determine the repair costs and for vehicle assessments under the common title, “Problem of a comprehensive restitution in road transport for damage to vehicles taking part in road incidents”. There are presented a method to verify vehicle crashes in motor insurance claims and the methodology of post-accident cost calculation to limit the payments of the due damages. A comprehensive approach to the procedures in place is presented, the procedures have been organized and additional methods – proposed to ensure a more efficient damage liquidation for vehicles in terms of repair costs and limiting insurance frauds.

Number of pages

114

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Przemysław Kubiak

Place

Łódź, Polska

Date

11.04.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Sitarz

Place

Gliwice, Polska

Date

04.03.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Joanna Żukowska

Place

Gdańsk, Polska

Date

04.04.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.07.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.