Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ borowania dyfuzyjnego i laserowego na strukturę i właściwości stali konstrukcyjnej stosowanej na części maszyn rolniczych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Effect of Diffusion Boronizing and Laser Boriding on the Structure and Properties of Structural Steel Used for Agricultural Machinery Components

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
Liczba stron

109

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1688

Katalog on-line

to201580833

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Andrzej Młynarczak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

01.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Ewa Kasprzycka

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

30.05.2015

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.07.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: materiałowznawstwo i obróbka cieplno-chemiczna