Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Nowe cementy wieloskładnikowe CEM II/C-M i CEM VI i możliwości ich zastosowania w budownictwie

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN New composite cements CEM II/C-M and CEM VI and their applicability in construction industry

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cementy trójskładnikowe
  • dodatki mineralne
  • popiół lotny krzemionkowy
  • granulowany żuzel wielkopiecowy
  • wapień
EN
  • ternary cements
  • mineral additives
  • siliceous fly ash
  • granulated blast furnace slag
  • ground limestone
Liczba stron

148

Dziedzina wg OECD

inżynieria materiałowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2033

Katalog on-line

to2020500415

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Zbigniew Giergiczny

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

17.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Piotr Woyciechowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport