Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model technicznego zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłu lekkiego

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The technical model ensuring the continuity of the production process in a light industry company

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • utrzymanie ruchu
  • niezawodność
  • prognozowanie
EN
  • maintenance
  • reliability
  • forecasting
Liczba stron

205

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1658

Katalog on-line

to20158006

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Sławomir Kłos

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

22.12.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Ryszard Rohatyński

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

21.02.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn