Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Obliczenia współbieżne w symulacji układu elektrycznego z zastosowaniem procesora sygnałowego

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Concurrent computing in the simulation of the electric circuit with the use of DSP processor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • symulator pracujący w czasie rzeczywistym
  • obliczenia współbieżne
  • symulacja liniowych i nieliniowych układów elektrycznych
  • wielordzeniowy procesor DSP
  • generacja rozproszona
EN
  • real time simulator
  • concurrent computing
  • simulation of linear and nonlinear electric circuits
  • multicore DSP processor
  • decentralized energy
Streszczenie

PL Rozprawa dotyczy symulacji w czasie rzeczywistym stanów pracy złożonego układu elektrycznego. Wykorzystywane są tu obliczenia współbieżne z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego. Przedstawiono ogólne zagadnienia modelowania układów elektrycznych z wykorzystaniem wielobiegunników (elementów strukturalnych) oraz równania macierzowe wielobiegunnika liniowego i nieliniowego w dyskretnym modelu matematycznym układu elektrycznego. Zaprezentowano charakterystykę struktury sprzętowej i programowej skonstruowanego symulatora pracującego w czasie rzeczywistym (PwCR). Przedstawiono algorytmy modelowania stanów pracy układu elektrycznego z wykorzystaniem obliczeń współbieżnych i sekwencyjnych oraz algorytm optymalizacji obliczeń współbieżnych. Zaprezentowano wyniki badań stabilności symulacji w czasie rzeczywistym oraz dotyczące współpracy symulatora PwCR z zewnętrznie dołączonymi rzeczywistymi obiektami technicznymi (regulatorami), stanowiącymi otoczenie symulatora. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano ograniczenia i zastosowania symulatora PwCR.

EN The dissertation concerns the real time simulation of operating states of complicated electric circuits. Concurrent computing with the use of DSP processor were used. It explains the general issues of electric circuits modeling with the use of subcircuits. Afterwards, it gives the generalized external matrix equations of the linear and non-linear subcircuits of the electrical circuit in a discrete mathematical model of the electric system. Description of the hardware and software structure of designed and created the real-time simulator were presented. In dissertation were presented also the mathematical modeling algorithms of electric circuits with sequential and concurrent computing for linear and non-linear circuits. Furthermore the optimization algorithms for concurrent computing were explained. The research results of real-time simulation stability of electric circuits and results of research on the connection of real technical objects (controllers) from the external environment to the simulator. Based on carried out researches limits and applications of real-time simulator were provided.

Liczba stron

135

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2019

Katalog on-line

to2020500408

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Stanisław Czapp

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

08.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Piotr Miller

Miejsce

Lublin, Polska

Data

10.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika