Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Studium ruchu pojazdu z uwzględnieniem poprzecznych nierówności nawierzchni w aspekcie bezpieczeństwa i hałasu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Vehicle movement study taking into account lateral unevenness of the road surface in safety and noise aspect

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • hałas
  • przyspieszenie bryły nadwozia
  • przeszkoda
  • przejazdy kolejowe
EN
  • noise
  • car body acceleration
  • roadblock
  • railway crossing
Liczba stron

111

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2024

Katalog on-line

to2020500379

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Feliks Chwarścianek

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

30.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leszek Radziszewski

Miejsce

Kielce, Polska

Data

10.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport