Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Koncepcja poprawy własności metrologicznych ciepłomierzy służących do rozliczania kosztów ogrzewania lokali

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Concept of the Improvement of Metrological Features of Heat Meters for Accounting the Costs of Heating Apartments

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • rozliczanie kosztów ogrzewania
  • ciepłomierz
  • zużycie ciepła
EN
  • accounting costs of heat consumption
  • heat meter
  • heat consumption
Liczba stron

201

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2026

Katalog on-line

to2020500414

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Władysław Szaflik

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Krzysztof Wojdyga

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka