Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Charakterystyczne cechy grafików obciążeń elektrycznych dla odbiorców typu gospodarstwa domowe: analiza i modelowanie

Autorzy

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

150

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1562

Katalog on-line

to201480416

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Kazimierz Musierowicz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.07.2013

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Tomasz Popławski

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

30.08.2013

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.01.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: elektroenergetyka