Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie wpływu losowych prądów błądzących generowanych przez trakcję elektryczną na metalowe instalacje podziemne

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Study of the Impact of Random Stray Currents Generated by Electric Traction on Metal Underground Installations

Language

polish

Keywords
PL
  • prądy błądzące
  • trakcja elektryczna
  • korozja elektrochemiczna
  • Monte Carlo
EN
  • stray currents
  • electric traction
  • electrochemical corrosion
  • Monte Carlo
Abstract

PL W pracy podjęto badania nad zjawiskiem losowych prądów błądzących pochodzących od trakcji elektrycznej oraz ich wpływem na korozję elektrochemiczną metalowych konstrukcji podziemnych. Celem rozprawy jest zbadanie przydatności probabilistycznych metod symulacyjnych do analizy rozpływu prądów błądzących. W rozprawie omówiono budowę trakcyjnej sieci powrotnej, rurociągów podziemnych oraz przebieg procesów elektrodowych, a w szczególności korozji metali. Omówiono sposoby modelowania sieci powrotnej oraz podziemnego rurociągu. Przedstawiono autorski program do wyznaczania wartości nadpotencjału rurociągu w złożonych geometrycznie układach trakcja - rurociąg z uwzględnieniem wielkości losowych. Przeprowadzono symulację dla złożonego geometrycznie układu trakcja - rurociąg podziemny z losowymi wartościami położenia i prądu pojazdu. W badaniach uwzględniono również wpływ liczby pojazdów oraz sposób zasilania sieci trakcyjnej na rozkład nadpotencjału wzdłuż podziemnego rurociągu.

EN The study undertakes research on the phenomenon of random stray currents originating from electric traction and their effect on electrochemical corrosion of metal underground structures. The aim of the dissertation is to investigate the usefulness of probabilistic simulation methods to analyze the flow of stray currents. The dissertation discusses the construction of the return traction network, underground pipelines and the course of electrode processes, in particular metal corrosion. Modeling of the return network and underground pipeline are discussed. The author's program for determining the value of pipeline overpotential in geometrically complex traction - pipeline systems taking into account random quantities was presented. A simulation was carried out for a geometrically complex traction - underground pipeline system with random vehicle position and current values. The research also took into account the impact of the number of vehicles and the way of supplying the overhead contact line on the overpotential distribution along the underground pipeline.

Number of pages

120

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 2055

On-line catalog

to2020500428

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Adam Jagiełło

Place

Kraków, Polska

Date

31.10.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Władysław Opydo

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

18.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.01.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.