Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ cyklicznego zamrażania i odmrażania betonu oraz obciążenia mechanicznego na przebieg procesu jego pełzania

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

Language

polish

Number of pages

188

Signature of printed version

DrOIN 1452

On-line catalog

to201280079

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.09.2012

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: konstrukcje betonowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.