Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Hamulcowy zawór rozrządczy przeznaczony dla pociągów zespołowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Distributor valve for multiple unit trains

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • hamulec cierny
  • hamulec UIC
  • zawór rozrządczy
EN
  • friction brake
  • UIC brake
  • distributor valve
Liczba stron

179

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2040

Katalog on-line

to2020500376

Uwagi

brak zgody na udostępnianie rozprawy

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Ewa Kordas-Cinal

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

30.03.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Andrzej Sowa

Miejsce

Kraków, Polska

Data

18.02.2019

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport