Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ krzemionki ultra drobno dyspersyjnej na właściwości gumy

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

107

Signature of printed version

DrOIN 1154

On-line catalog

to200950527

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Jerzy Zielnica

Place

Poznań, Polska

Date

18.10.2008

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Danuta Żuchowska

Place

Wrocław, Polska

Date

05.10.2008

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.05.2009

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technologia tworzyw sztucznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.