Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ technologii wytwarzania mieszanek gumowych przy pomocy prototypowych mieszalników na właściwości gumy

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

135

Signature of printed version

DrOIN 1136

On-line catalog

to200950514

First review

Krystyna Kelar

Place

Poznań, Polska

Date

04.08.2008

Language

polish

Second review

Zbigniew Rosłaniec

Place

Szczecin, Polska

Date

21.07.2008

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.02.2009

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: przetwórstwo tworzyw sztucznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.