Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ wypełnienia gumy napełniaczem sadzowym i glinokrzemianowym na jej właściwości

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

103

Signature of printed version

DrOIN 1135

On-line catalog

to200950515

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Krystyna Kelar

Place

Poznań, Polska

Date

17.11.2008

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Danuta Żuchowska

Place

Wrocław, Polska

Date

08.01.2009

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.02.2009

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technologia tworzyw sztucznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.