Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie rozwoju technicznych środków transportu gazu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

166

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 990/1; DrOIN 990/2

Katalog on-line

to2007049664

Pierwsza recenzja

Tomasz Dobski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.03.2007

Język

polski

Druga recenzja

Marianna Jacyna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

19.03.2007

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.04.2007