Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wystawa

Nazwa

Wystawa indywidualna pt. "Głosy"

Rodzaj wystawy

krajowa

Lokalizacja

Poznań, Polska

Miejsce

Galeria "U Jezuitów"

Data wystawy (od - do)

24-26.06.2019

Katalog wystawy

Tak

Rodzaj prac

malarstwo

Kurator wystawy

Joanna Stefańska