Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

ACM Computing Surveys

Wydawca

ACM

ISSN

0360-0300

eISSN

1557-7341

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

50