Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

ACM SIGKDD Explorations Newsletter

ISSN

1931-0145

eISSN

1931-0153

Roczniki