Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

ACM Transactions on Computational Logic

ISSN

1529-3785

eISSN

1557-945X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40