Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo

Unikatowy identyfikator czasopisma

147

Wydawca

Taylor & Francis Group

ISSN

0906-4710

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20