Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.4 Nauki biologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

166

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie

ISSN

0001-5296

eISSN

1898-0295