Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Biomaterialia

ISSN

1742-7061

eISSN

1878-7568

URL

journals.elsevier.com/journal-of-non-newtonian-fluid-mechanics

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45