Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Mechanica Sinica

Wydawca

Springer

ISSN

0567-7718

eISSN

1614-3116

URL

springer.com/engineering/mechanics/journal/10409

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25