Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta of Bioengineering and Biomechanics

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

ISSN

1509-409X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Roczniki