Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

308

Wydawca

Polish Pharmaceutical Society

ISSN

0001-6837

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15