Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.5 Zootechnika i rybactwo

Unikatowy identyfikator czasopisma

323

Wydawca

Poznan University of Life Sciences

ISSN

1644-0730