Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria

Wydawca

Poznan University of Life Sciences

ISSN

1644-0730

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15