Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Technica CSAV

Wydawca

Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.

ISSN

0001-7043

Roczniki