Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering

Wydawca

Technical University of Cluj-Napoca

ISSN

2393-2988

URL

http://www.atna-mam.utcluj.ro

Roczniki