Trwa generowanie pliku...

Strona główna / Czasopisma / Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Tytuł czasopisma

Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
Dodatkowy tytuł

PL Folia Geographica Socio-Oeconomica

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytwtu Łódzkiego

ISSN

1508-1117

eISSN

2353-4826

Uwagi

http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/zesz.php;

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8

Serie