Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica

Dodatkowy tytuł

PL Folia Geographica Socio-Oeconomica

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000441

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytwtu Łódzkiego

ISSN

1508-1117

eISSN

2353-4826

Uwagi

http://foliags-o.geo.uni.lodz.pl/zesz.php;