Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie

Wydawca

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

ISSN

1689-8966

eISSN

2450-7040

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

5

Roczniki