Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Advanced Robotics

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.8 Inżynieria mechaniczna
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

440

Wydawca

Taylor & Francis

ISSN

0169-1864

eISSN

1568-5535

URL

https://www.tandfonline.com/toc/tadr20/current