Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Advanced Robotics

Wydawca

Taylor & Francis

ISSN

0169-1864

eISSN

1568-5535

URL

https://www.tandfonline.com/toc/tadr20/current

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

20