Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Aktualne Problemy Biomechaniki

Wariant tytułu

EN Current Problems of Biomechanics

Wydawca

Politechnika Śląska. Katedra Biomechatroniki

ISSN

1898-763X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4

Roczniki