Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Analyst

Redaktorzy

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

1081

Wydawca

Royal Society of Chemistry

ISSN

0003-2654

eISSN

1364-5528

URL

rsc.org/journals-books-databases/about-journals/analyst/

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Roczniki