Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Wydawca

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ISSN

0137-6853

eISSN

2083-358X

Roczniki