Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Applied Physics A - Materials Science and Processing

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN Materials Science & Processing

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

1500

Wydawca

Springer Berlin Heidelberg

ISSN

0947-8396

eISSN

1432-0630

URL

http://link.springer.com/journal/339

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30