Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Electrical Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.4 Inżynieria biomedyczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

1664

Wydawca

Polish Academy of Sciences

ISSN

1427-4221

eISSN

2300-2506

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15