Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Environmental Protection

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

1668

Wydawca

Polish Academy of Sciences

ISSN

2083-4772

eISSN

2083-4810

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15