Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Foundry Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

1669

Wydawca

Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering

ISSN

1897-3310

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15