Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Mechanical Technology and Materials

Poprzedni tytuł

EN Archives of Mechanical Technology and Automation

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Adres redakcji: ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań, tel.: +48 61 665 2755, fax: +48 61 665 2200, Adres e-mail: atmia@put.poznan.pl

ISSN

2391-7369

eISSN

2450-9469

Częstotliwość

rocznik

URL

http://www.atmia.put.poznan.pl/pl/OAtmia

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-28293312-02e2-43e6-9fd5-8b2dfd416519?q=85bb3da3-287f-4b19-ad47-12f31bc6f5cf$3&qt=IN_PAGE

Uwagi

1) Czasopismo rejestrowane w katalogu DOAJ (Directory of Open Access Journals). 2) Czasopismo wydawane w modelu Open Access na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2015 7 ---
  • 2016 7 ---
  • 2017 7  [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016] ---
  • 2018 7  [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016] ---
  • 2019 5 ---
  • 2020 5 ---