Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Mechanical Technology and Materials

Poprzedni tytuł

EN Archives of Mechanical Technology and Automation

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000539

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska, Adres redakcji: ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań, tel.: +48 61 665 2755, fax: +48 61 665 2200, Adres e-mail: atmia@put.poznan.pl

ISSN

2391-7369

eISSN

2450-9469

Częstotliwość

rocznik

URL

http://www.atmia.put.poznan.pl/pl/OAtmia

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-28293312-02e2-43e6-9fd5-8b2dfd416519?q=85bb3da3-287f-4b19-ad47-12f31bc6f5cf$3&qt=IN_PAGE

Uwagi

1) Czasopismo rejestrowane w katalogu DOAJ (Directory of Open Access Journals). 2) Czasopismo wydawane w modelu Open Access na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Roczniki