Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archives of Mechanical Technology and Materials

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

ISSN

2391-7369

eISSN

2450-9469

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7