Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Wariant tytułu

EN Archives of Institute of Civil Engineering

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000551

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Adres

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
e-mail: office_ed@put.poznan.pl
www.ed.put.poznan.pl

Redakcja

Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, Adres redakcji: 60-965 Poznań, ul. Piotrowo 5

ISSN

1897-4007

Częstotliwość

nieregularne

URL

http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei

Katalog

zz2007806857

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1897-4007-archiwum_instytutu_inzynierii_ladowej__politechnika_poznanska?q=bf1c7e7f-4742-42c0-9613-ea29587ebd79$1&qt=IN_PAGE

Uwagi

Czasopismo wydawane w modelu Open Access na licencji CC BY-SA 4.0.

Roczniki