Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Wydawca

Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.

ISSN

1509-5878

eISSN

2450-7725

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7