Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

BioMed Research International

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja
2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.3 Nauki o kulturze fizycznej
3.4 Nauki o zdrowiu
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
4.5 Zootechnika i rybactwo
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

2478

Wydawca

Hindawi Publishing Corporation

ISSN

2314-6133

eISSN

2314-6141

DOI

10.1155/2738

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25