Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Additional title

PL Biul. Państw. Inst. Geol.

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport
2.9 Environmental engineering, mining and energy
6.7 Earth and related environmental sciences

Journal unique ID

21287

Publisher name

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

ISSN

0867-6143

Comments

Zamieszczone artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe