Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Cellular and Molecular Life Sciences

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

3392

Wydawca

Springer International Publishing

ISSN

1420-682X

eISSN

1420-9071

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Roczniki