Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.5 Inżynieria chemiczna
2.7 Inżynieria materiałowa
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

4018

ISSN

0927-7757

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30