Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Coloration Technology

Wydawca

Wiley-Blackwell

ISSN

1472-3581

eISSN

1478-4408

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

25

Roczniki