Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Combustion Engines

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Unikatowy identyfikator czasopisma

200189

Wydawca

PTNSS

ISSN

2300-9896

Uwagi

Poprzedni tytuł Silniki Spalinowe (ISSN 0138-0346). Wydawane w latach 1998, 2004-2013

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13