Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Composites Theory and Practice

Wydawca

Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych

ISSN

2084-6096

eISSN

2299-128X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11