Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Computational Mechanics

Wydawca

Springer Nature

ISSN

0178-7675

eISSN

1432-0924

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

45